Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

WRC-15 cung cấp nhiều băng tần mới có kết quả tốt cho thông tin di động

Hiệp hội thông tin di động toàn cầu (GSMA) cho biết họ hoan nghênh một vài lựa chọn của Hội nghị thông tin vô tuyến điện địa cầu 2015 (WRC-15) vừa kết thúc cuối tuần qua ở Geneva (Thụy Sỹ) khi đã phân bổ ba băng tần mới quan trọng để bảo đảm cho sự phát triển thông tin di động trong tương lai.

WRC-15 là hội nghị do Liên minh viễn thông thế giới (ITU), một tổ chức của Liên hợp quốc về công nghệ thông tin và viễn thông, tổ chức đã thông qua nhiều lựa chọn quan trọng. Hầu hết chính phủ các nước đều ủng hộ hài hòa hóa trong luôn tin tưởng dùng 200MHz ở băng C (3,4-3,6GHz) để phục vụ nhu cầu sử dụng ở thành thị cùng với quy định mới cho thường xuyên dùng băng tần số L (1427-1518MHz).

Quyết định mở rộng thường xuyên dùng băng tần 700MHz (694-790MHz) cho di động trong khu vực châu Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương cũng đã chuyển sự hài hòa thường xuyên dùng băng tần số từ cấp khu vực lên phạm vi địa cầu.

Người đứng đầu GSMA là ông John Giusti cho biết ba lựa chọn trong tuần vừa qua của WRC-15 về hài hòa trong thường xuyên sử dụng băng tần trên phạm vi toàn cầu cho thông tin di động là một số bước tiến quan trọng để giảm giá thành và bổ sung dịch vụ di động băng rộng cho mọi người ở bất kỳ đâu.

Tuy nhiên, ông Giusti cũng cho rằng còn nhiều việc phải làm và bước đi lên 5G cần phải mềm dẻo hơn. Theo ông Giusti thì ông nhận thức được WRC-15 đã đưa ra chương trình nghị sự mới cho Hội nghị WRC lần tới vào năm 2019 để nhận diện băng tần số trên 24 GHz thường xuyên dùng cho thông tin di động và đây là chặng đường đầu tiên rất quan trọng để hiện diện một làn sóng mới trong đổi mới công nghệ thông tin di động khi cần một số siêu kết nối và di động sẽ đóng vai trò chính quan trọng hơn trong đời sống của con người.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét